Támogatóinknak

Hogyan támogathat bennünket?

Függetlenül attól, hogy melyik programunk támogatása áll Önhöz közelebb, azt többféle módon
teheti:

  • Egyszeri pénzügyi támogatásként az Alapítvány általános céljainak segítésére
  • Preferenciái szerint egyik vagy másik programunk megjelölésével (lsd. keretes információ)
  • Egyes kiemelt támogatási esetek megoldásához is hozzájárulhat pénzügyi vagy természetbeni felajánlásával- ebben az esetben az átutaláson kívül célszerű írásban vagy telefonon kapcsolatba lépni velünk, hogy támogatási szándékát megismerhessük
  • Meghatározott időn keresztül rendszeresen is támogathat támogatási keretszerződés szerint – ebben az esetben javasoljuk, hogy mindenképpen személyes beszélgetés keretében állapodjunk meg szándékai szerint
  • Személyi jövedelemadójának felajánlásával 1%-val
  • Vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) megállapodással – céges politikájának messzemenő figyelembe vételével személyes tárgyalást javaslunk
  • Dologi támogatással, eszközökkel, szolgáltatással is nagyon hathatósan tudja segíteni céljainkat – írásbeli, telefoni jelzését követően szintén személyes tárgyalást javaslunk

A konkrétan támogatott vagy támogatható esetekről személyesen vagy honlapunkon a „támogatható esetek” –ből tájékozódhat az aktuális támogatási célokról az érintettek anonimitásának megőrzése mellett. Amennyiben egy konkrét eset, család vagy tehetséges gyermek támogatása áll szándékában, feltétlenül személyes kapcsolatfelvételt javaslunk.

KAPCSOLAT

Családjainkért Alapítvány - OTP Bank 11705008-20427799
A befizetés célját a közlemény rovatban kérjük megadni:
Szociális támogatás (röviden Szoc)  vagy  Esélyt a képességeknek (röviden EK)

A támogatás céljának megjelölése, kifejezett szándéknyilvánítása hiányában a támogatási összeget a két program között egyenlő részben osztjuk meg.

Kiknek érdemes bennünket támogatni?

  • Mindazoknak, akik valamilyen módon szeretnének tenni a bennünket körülvevő társadalomért.
  • Aki szívesen tesznek azért, hogy mások sorsát jobbra fordítsák, olyanokét, akik készek magukért felelősséget vállalni
  • Mindazoknak, akik biztosak akarnak lenni abban, hogy támogatásuk jó helyre kerül és szándékaik, megállapodás szerint kerül felhasználásra

Ha állításaink igazságtartalmáról meg akar győződni, beszéljen velünk és készséggel szolgálunk referenciákkal is!

Szociális támogatás (segélyezés)

Segélyezési tevékenységünkkel az Alapítvány váratlan sorsfordulatok esetén átmenetileg megszorult családoknak nyújt segítő kezet. Minden ilyen támogatható esetet illetve az írásbeli támogatási kérelem hátterét alaposan megvizsgáljuk, személyesen vagy megbízható csatornán keresztül győződünk meg annak indokoltságáról és a támogatás folyósítása során a folyósított segély célnak megfelelő felhasználását ellenőrizzük.
A támogatás jellemzően egyszeri és általában arra irányul, hogy segítségével a támogatott család vagy személy „egyenesbe jöhessen” és a továbbiakban megálljon a lábán. Természetesen vannak olyan kivételes esetek, ahol súlyos betegség vagy a család számára elháríthatatlan probléma miatt tartós támogatásra lenne szükség. Ilyen megoldásokra csak akkor vállalkozhatunk, ha a támogatandó cél mögé Alapítványunk támogatója vagy támogatói (közösségben,„poolban”) „beállnak” és erről személyes tárgyalást követően szándéknyilatkozat kapunk.

Tehetségtámogatás
(Esélyt a Képességeknek Program támogatása)

Tehetségsegítő programunkról részletesen tájékozódhat: Esélyt a Képességeknek Program

Ennek a programnak a támogatásával olyan gyerekek, fiatalok számára nyújthat valóban sorsfordító segítséget, támogatást a mi közvetítésünkkel, akik ezáltal sikeres életpályára juthatnak és saját boldogulásukon túl a társadalom szolidáris, másokért felelősséget vállaló tagjaié válhatnak. Természetesen nem tudunk felelősséget vállalni a támogatottak későbbi személyes döntéseiért, de a programban nagy súlyt fektetünk a szolidarításra és a támogatottakat
körülvevő szűkebb közösség, magyar társadalom iránti felelősségvállalásra, illetve erre való nevelésre.

Amennyiben tehetségsegítő programunkat tartósabb elkötelezettséggel kívánja segíteni, mindenképpen személyes kapcsolatfelvételt javaslunk. KAPCSOLAT

Amennyiben Ön külön megállapodás nélkül szeretné ezt a programunkat támogatni, mert céljaival azonosul, akkor pusztán annyit kérünk, hogy banki átutalásának közleményében a keretben foglaltak szerint jelezze ezt. Biztos lehet benne, hogy ezeket a (nem támogatási megállapodás keretében folyósított) összegeket teljes egészében erre a célra fordítjuk (ösztöndíjak, dologi támogatások, eszközbeszerzések, tehetséggondozó programok, táborok stb.) és évente beszámolunk az ilyen módon kapott adományok felhasználásáról.

SzJA 1 %-nak felajánlása

1% felajánlása
Családjainkért Alapítvány
Adószám: 18011971-1- 41

Az 1% -os felajánlás keretében kapott összegeket Alapítványunk közhasznú céljaira a támogatottak javára fordítjuk. Az így kapott összegek felhasználásáról évenként közhasznúsági jelentéshez kapcsolt adott évre vontkozó ún. KOZ  A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek átutalt összeg felhasználásáról szóló közleményben megadott adatok szerint számot adunk illetve kiegészítő beszámolóban adunk róla tájékoztatást honlapunkon azzal egyidőben.