Támogatóinknak

Hogyan támogathat bennünket?

Céljaink támogatására több mód van:

  • Egyszeri pénzügyi támogatásként az Alapítvány általános céljainak segítésére
  • Preferenciái szerint a támogatni kívánt cél
  • keretszerződés szerint – ebben az esetben javasoljuk, hogy mindenképpen személyes beszélgetés keretében állapodjunk meg szándékai szerint
  • Személyi jövedelemadójának felajánlásával 1%-val
  • Vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) megállapodással - személyes tárgyalást javaslunk
  • Dologi támogatással, eszközökkel, szolgáltatással is hathatósan tudja segíteni céljainkat – írásbeli, telefoni jelzését követően szintén személyes tárgyalást javaslunk

KAPCSOLAT

Családjainkért Alapítvány - OTP Bank 11705008-20427799
 

Kiknek érdemes bennünket támogatni?

  • Mindazoknak, akik valamilyen módon szeretnének tenni a bennünket körülvevő társadalomért.
  • Aki szívesen tesznek azért, hogy mások sorsát jobbra fordítsák, olyanokét, akik készek magukért felelősséget vállalni

Szociális támogatás (segélyezés)

Segélyezési tevékenységünkkel az Alapítvány váratlan sorsfordulatok esetén átmenetileg megszorult családoknak nyújt segítő kezet. Minden ilyen támogatható esetet illetve az írásbeli támogatási kérelem hátterét alaposan megvizsgáljuk, személyesen vagy megbízható csatornán keresztül győződünk meg annak indokoltságáról és a támogatás folyósítása során a folyósított segély célnak megfelelő felhasználását ellenőrizzük.
A támogatás jellemzően egyszeri és általában arra irányul, hogy segítségével a támogatott család vagy személy „egyenesbe jöhessen” és a továbbiakban megálljon a lábán. Természetesen vannak olyan kivételes esetek, ahol súlyos betegség vagy a család számára elháríthatatlan probléma miatt tartós támogatásra lenne szükség. Ilyen megoldásokra csak akkor vállalkozhatunk, ha a támogatandó (és alapítványunk céljaival konform) cél mögé egy adott támogató vagy egy támogató közösség ( egy támogatói pool-ba szerveződve) „beáll” és erről személyes tárgyalást követően szándéknyilatkozat kapunk.

SzJA 1 %-nak felajánlása

1% felajánlása
Családjainkért Alapítvány
Adószám: 18011971-1- 41

Az 1% -os felajánlás keretében kapott összegeket Alapítványunk közhasznú céljaira a támogatottak javára fordítjuk. Az így kapott összegek felhasználásáról évenként közhasznúsági jelentéssel együtt elkészített, az adott évre vonatkozó ún. KOZ –jelentésben illetve honlapunkon adunk tájékoztatást.

.