Esélyt a képességeknek program

Az Esélyt a képességeknek program jó képességű, tehetséges 10-18 éves gyerekek ill. fiatalok útját egyengeti 2005 óta, amellyel a bennük rejlő potenciál kibontakoztatását igyekszünk szolgálni.

A programba országos merítéssel keresünk gyerekeket, a vidéken élők előnyt élveznek, mert ott általában kevesebb lehetőséghez juthatnak hozzá, mint a fővárosban.

A támogatás egész életre kiható segítséget jelenthet. Különféle módokon valósulhat meg: ösztöndíj, dologi támogatás, tehetségtáborok, tehetséghétvégék, kompetenciatréningek formájában. A teljes ember egészséges fejlődése áll szemünk előtt.

A támogatás keretei, módszerei

 • hosszú távú támogatási keretszerződés
 • éves támogatási mellékletek,
 • egyéni vállalások évente
 • monitoring
 • 14 éves korban mestermunka és
 • tehetségpszichológiai felmérés
 • szakmai támogatás a pályaválasztásban
 • együttműködés a szülőkkel, pedagógusokkal

A támogatás súlypontjait egy ún. egyéni fejlesztési terv szerint tűzzük ki, és ehhez egy tehetségpszichológiai felmérés eredményeit is figyelembe vesszük. 

A programot Tehetségpontként regisztráltuk 2010-ben, 2013-ban pedig Kiváló Tehetségpont akkreditációt kapott, amelynek megújítása folyamatban van

Merítés, kiválasztás

A programba többlépcsős pályázati és kiválasztási eljárással kerülnek be a résztvevők:

 • pályázati kiírás
 • direkt keresés: iskolák tehetséggondozásra érzékeny pedagógusainak megkeresésével

A kiválasztás lépései:

 • írásbeli pályázati dokumentáció benyújtása
 • család- és iskolalátogatás,
 • Üdülj és okosodj táborban való részvétel
 • próbaév

A kiválasztásnál a jelentkezőben rejlő, segítségünkkel kibontható fejlődési potenciál a lényeg és nem önmagában az, hogy a jelölt milyen szinten áll. Azt is mérlegeljük, hogy - a támogatóinktól kapott forrásokból - általunk nyújtható támogatással mennyire tudunk hozzájárulni a jelölt képességeinek kibontakoztatásához, mennyire tudunk szárnyakat adni neki.

Célunk, hogy sikeres életpályát érhessenek el, ugyanakkor a társadalom egészséges, szolidáris tagjaivá váljanak.

A támogatottak felelősségvállalása

A támogatást egyéni vállalásokhoz kötjük, amelyek a támogatott fejlődését szolgálják és egyben az önmagukért és másokért vállalt felelősséget jelenítik meg “felelős vagyok önmagamért és másokért”. A cselekvő szolidaritás példája: más gyerekek segítése a programon belül vagy saját iskolai osztályában.

Pályázati felhívás az Esélyt a képességeknek programba történő jelentkezésre (2017. december)

Letölthető ide kattintva, PDF

 

Tájékoztató és pályázati dokumentumok  az Esélyt a képességeknek programba jelentkezőknek

Letölthető ide kattintva, ZIP

 

Tájékoztató a tanulóikat az Esélyt a képességeknek programba ajánló pedagógusoknak

Letölthető ide kattintva, ZIP

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/eselytakepessegeknek/