A Családjainkért Alapítvány pályázati felhívása az Esélyt a képességeknek programba történő jelentkezésre

Kiemelkedően tanuló, jó képességű, tehetséges 10-11 éves gyermekeknek.

A programról részletesebb tájékoztatást lehet elérni a www.csaladjainkert.hu honlapon a „Pályázati csomag az Esélyt a képességeknek programba jelentkezőknek” cím alatt elérhető hivatkozásra rákattintva. A feltételeknek megfelelő, hiánytalan pályázatot benyújtó jelentkezőkkel felvesszük a kapcsolatot.

Tájékoztató az Esélyt a képességeknek programba tanulókat ajánló pedagógusoknak

Előnyt élveznek a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és tagszervezeteinek tagcsaládjaiban élő pályázók, amennyiben a bekerülés feltételeit egyébként teljesítő pályázók közül erőforrásaink korlátai miatt választásra kényszerülünk.

Pályázni lehet: folyamatosan

A 2018. január 31-ig pályázatukat benyújtó jelentkezőkkel felvesszük a kapcsolatot, személyes találkozásra vagy látogatásra kerítünk sort és próbaidős megállapodást kötünk 2018. első félévére. A pályázat kedvező értékelhetősége esetén a tábor kapacitása erejéig meghívjuk őket a 2018. nyarán tervezett Üdülj és okosodj táborba, amely a programba bekerülés egyik előfeltétele. 

Pályázatot postai úton az alábbi címre kérjük megküldeni (nem szükséges ajánlottan)
Családjainkért Alapítvány 1056 Budapest Március 15. tér 8.
A borítékon kérjük feltűntetni: Esélyt a képességeknek

Javasoljuk a pályázatukat benyújtani szándékozóknak, hogy a pályázati anyag összeállítása előtt előzetesen jelezzék ilyen szándékukat eselyt.rita@gmail.com címen. Részükre további tájékoztató anyagot küldünk és szükség esetén további tanácsokat a pályázat összeállításához.

Benyújtandó pályázati anyagok:
(közülük a beolvasott vagy fotózott dokumentumokat a pályázathoz eselyt.rita@gmail.com címre kérjük)

  1. Kitöltött adatlap
  2. Osztályfőnöki ajánlás, emellett a fő tehetségterület tanári ajánlását is célszerű mellékelni
  3. Iskola szociális felelősének ajánlása ( választhatóan csatolható indokolt esetben)
  4. Szülő/nevelő kézzel írt levele: Miért szeretném gyermekemet jelölni a programba?
  5. A jelentkező gyermek kézzel írt, min. egy oldalas levele: Bemutatom családunkat vagy Így telt az elmúlt szünidőm –témakörben illetve címmel
  6. Jelentősebb tanulmányi versenyeken elért főbb, jelentősebb eredmények/ oklevelek (beolvasott vagy lefényképezett dokumentumként e-mail-ben- papír alapú, postán beküldött másolatot nem kérünk!)
  7. Fénykép a gyermekről vagy és a családról (e-mailben is elküldhető! –lsd. megjegyzés)
  8. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez az Esélyt a képességeknek programba jelentkezés kapcsán

Megjegyzés: A pályázati anyagról másolatot vagy annak dokumentumolvasóval beolvasott változatát javasoljuk
feltétlenül megőrizni, amit lehetőleg e-mailben csatolva küldjenek meg az eselyt.rita@gmail.com címre.