A Családjainkért Alapítvány

A Családjainkért Alapítványt 1991-ben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete alapította a családok, mindenek előtt a sok gyerekes családok segítésének céljával. 

A társadalmi kihívások és környezet és változásai és az Alapítvány lehetőségeinek változásai közepette két fő gyakorlati program kristályosodott ki az alapításkor kitűzött cél érdekében, amelyek folytatását támogatói forrásokra támaszkodva valósítjuk meg.

A két program a segélyezés illetve a tehetségsegítés.

Az eltelt évek alatt tehetségsegítő programjainkhoz több pályázati lehetőséget is meg tudtunk ragadni. Ezen programok folytatásához azonban támogatóinkra kell támaszkodnunk.
 

Segélyezési program

A segélyezési program keretében az Alapítvány váratlan sorsfordulatok esetén átmenetileg megszorult családoknak nyújt segítő kezet.

A támogatás

  • írásbeli segélykérelmen és lehetőség szerinti referenciák bekérésén alapul
  • alapvetően egyszeri jellegű
  • célzott felhasználású (közműszámlák, gyógykezeléssel összefüggő kiadások, adott élethelyzetből adódó egyszeri problémák megoldásához való hozzájárulás)
  • a támogatás megítélése során a nagycsaládos egyesületi ajánlást kérünk be, illetve a NOE-tagságot előnyben részesítjük

Segélyekért írásbeli kérelemmel, lehetőleg a helyi nagycsaládos szervezet ajánlásával lehet.
 

Esélyt a képességeknek program

Az Esélyt a képességeknek program 2005 óta működik és nagyon jelentős szakmai fejlődést értünk el vele, amit Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítésünk 2013-as megszerzése fémjelez.

A program jó képességű, tehetséges 10-18 éves gyerekek ill. fiatalok útját egyengeti egy erre kidolgozott módszertannal. A támogatottak esélyegyenlőségét egy ösztöndíj jellegű valamint dologi természetű támogatással és tehetségfejlesztő programokkal segíti. Mindez a nagycsaládokban vagy fejlődésükben, boldogulásukban családi, szociális körülményeik miatt korlátokba ütköző támogatottak számára igazi sorsfordító jelentőséggel bírhat.

A támogatást keretmegállapodásban illetve a konkrét támogatást évente meghatározó részmegállapodásokban rögzítjük.

A támogatottaktól elvárjuk, hogy önmagukért vállalt felelősséggel, másokért vállalt szolidaritással munkálkodjanak boldogulásuk szolgáltában.

Célunk, hogy sikeres életpályát érhessenek el, ugyanakkor a társadalom egészséges, szolidáris tagjaivá váljanak. Az idők folyamán eddig mintegy 150 gyermeket, fiatalt részesíthettünk támogatásban.

Részletek