Hirdetmények

Kuratóriumi ülés

A Családjainkért Alapítvány kuratóriuma 2019. április 16-án tartotta ülését, amelyen elfogadta az alapítvány 2018. évi beszámolóját.

Az Alapítóval történt egyeztetéseknek és előzetes megállapodásnak megfelelően dr. Balogh László kuratóriumi elnök előterjesztésére a kuratórium úgy határozott, hogy a NOE május 18-i közgyűlése előtt a kuratórium tagjai lemondanak, hogy az új kuratórium megválasztásának szabad utat adjanak, azzal, hogy ki-ki az Alapító felkérése esetén szabadon folytathatja e tisztség viselését.

A kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét az alábbi hivatkozáson érhetik el .

Hirdetmény, közhasznúság 2017

A Családjainkért Alapítvány 2286 eFt eredménnyel zárta a 2017-es évet.  Az Alapítvány kuratóriuma által elfogadott éves beszámolót és közhasznúsági jelentés a feltöltött dokumentumok között tekinthető meg.
Az összesen 9794 eFt bevétellel szemben 7508 eFt ráfordítás realizálódott.
A ráfordításokból  6751 eFt a közhaszú tevékenységek keretében támogatott családok illetve kedvezményezettek segítését szolgálta, 794 eFt segélyezére, 3526 eFt közműhátralékok rendezésére nyújtott pénzbeli támogatás és 2431 eFt értékben az Alaptvány Esélyt a képességeknek programja keretében nyújtott támogatás ösztöndíjak és dologi jellegű támogatások formájában. Utóbbiak tették ki az anyagjellegű ráfordítások javát. 

Subscribe to RSS - Hirdetmények