Salgótarjáni Esélyt a képességeknek tábor 2012

A Családjainkért Alapítvány Esélyt a képességeknek programja keretében sikerrel pályázott a Wekerle Sándor Alapkezelő NTP-RITP-11 jelzésű
"A roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítását szolgáló programok támogatására" címmel kiírt pályázatra.

E mögött a cím mögött az Alapítvány hosszabb távra elkötelezett programja áll, hogy a rászoruló, jó képességű gyerekek támogatására irányuló programja keretében megvesse a lábát a salgótarjáni kistréségben és a maga szerény kereti között tegyen valamit a nagy szóval integrációnak nevezett lassan, de biztosan kiteljesedő, Magyarország számára fontos társadalmi folyamatok érdekében.

A június utolsó hetében sorra kerülő tábor így a 2011-ben nagy sikkerrel megszervezett Roma tehetségműhely és a 2012-ben elinduló TÁMOP 5.5.1. program keretében szintén pályázati forrásokból finanszírozott és útjára induló Családi központ közötti fontos összekötő kapcsot jelenti.

A résztvevő gyerekek, a tábort szervező önkéntesek, mentorok és az Alapítvány munkatársai számára ez egyszerűen egy nagyszerű tábori programot, kirándulásokat, Salgótarján és környéke természeti és kulturális kincseivel való ismerkedést, kirándulásokat, és mindenek előtt játékos közös munkát jelent. Ebben roma és nem roma gyerekek közösen dolgoznak a tábor tematikáját átszövő helyismereti, környezetvédelemi ismereteket közvetítő feladatokon.

A szervezők vezérlő elve nem a vetélkedés, hanem a közös munka, a kooperáció, az együttes sikerért való munkálkodás. Melyik csapatnak sikerül ez legjobban? Ezzel a gyerekekre váró jövőbeli feladatok valamiféle megelőlegezése valósul meg a táborban, szolidáris munka a közös sikerért. A feltételek ehhez ideálisak: erről –megragadva a Wekerle Alapkezelő pályázati lehetőségeit - a salgótarjáni Tó-strandnál elhelyezkedő Tarjáni Gyermektábor vezetői, szakpedagógusai gondoskodnak a tábort szervező Alapítvánnyal közösen, sokak együttműködésével és támogatásával.

Tags: