Pályázati kiírás - E.ON áramszámla hátralékrendezésre Debrecen, Püspökladány, Kaba, Báránd, Biharnagybajom és Sáp lakóinak

Pályázat kiírója: Családjainkért Alapítvány 
Pályázati beadás időtartama: 2012. május 1-június 15.

Pályázók köre:
Azon EON áramfogyasztók,
a) akik hátraléka 30-200 000Ft körüli nagyságrendű;
b) ahol legalább egy kereső van a családban;
c) ahol a család rendelkezik elképzeléssel, tervvel arra nézve, mi módon tudná segítséggel hátralékát rendezni és ezt követően folyamatosan fizetni közüzemi számláit
d) akik vállalják, hogy rész vesznek a családi gazdálkodásra és munkaerőpiaci készségfejlesztésre irányuló képzésben
e) amely családok együttműködnek saját kiadásaik átcsoportosításában, amennyiben ez szükséges hátralékuk rendezés érdekében, és maguk is részt vesznek hátralékuk csökkentésében.

Feltétel: 
1. az adatlap kitöltése, kérelmező általi aláírása, + a kért mellékletek csatolása
2. „Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez” c. nyomtatvány kiállítása és aláírása a kérelmező, és a kérelemben nevesített összes személy, valamint 2 tanú részéről
3. a képzésben való részvételt vállaló Nyilatkozat kérelmező, valamint 2 tanú általi aláírása
4. a „Munkahelyek részletezése” c. adatlap kitöltése
Kizáró ok: nem vehet részt a hátralékrendezésben az a fogyasztó, aki ellen szabálytalan vételezés, vagy – a késedelmes fizetésen kívüli – egyéb szerződésszegés miatt eljárás indult.

A teljes kiírás megtekintéséhez és a letölthető fájlok eléréséhez kattintson a Továbbgombra.

Beadás módja:
Pályázati csomagot személyesen lehet igényelni illetve kitöltés után személyesen beadni 1 példányban a helyi partnerintézményekben, melyek neve és elérhetőségei a letölthető dokumentumok települések szerinti pályázati kiírásában megtalálható, illetve letölthető a www.csaladjainkert.hu oldalról.
Az intézmények munkatársai csak a hiánytalanul kitöltött és kellő mellékleteket tartalmazó csomagot veszik át.

A csomag tartalmazza a
1. Hátralékrendezési kérelem adatlapot,
2. „Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez” c. nyomtatványt
3. „Családtag hozzájáruló nyilatkozata adatkezeléshez „c. nyomtatványt ( mindazon családtagé szükséges), akik adatai jelen adatlapon feltüntetésre kerültek)
4. Szándéknyilatkozatot a képzésen való részvételre
5. Munkahelyek részletezése adatlapot
6. Átvételi ellenőrzőlista

A támogatási folyamat eljárási módja és időtartama: az elbírálás a beérkezések sorrendjében folyamatosan történik.
Az alapítvány munkatársa a beadást követő 1 hónapon belül értesíti a kérelmezőt az elbírálásról.
A bírálatokat a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig folytatjuk. Amennyiben a határidő lejárta előtt a keret kimerül, a beérkezett pályázatokat anyagi fedezet hiányában elutasítjuk.
Elutasítás esetén fellebbezési lehetőség nincs.

Sikeres elbírálást követően a pályázó megkapja a támogatási lehetőséget tartalmazó szerződést.
Hátralékrendezési mód: a tartozás kiegyenlítése ritkán egy összegben, leginkább részletekben történik a kérelmező önerejének bevonásával. A hátralékrendezési lehetőség legfeljebb 12 hónapra terjedhet ki.
A támogatás folyósításának feltétele a képzési programban történő részvétel.
Figyelem! A pályázat elbírálásának időtartama alatt a kikapcsolási felszólítás érvényben van, a kikapcsolás nem szünetel.

Kapcsolattartási lehetőség:
1. Helyi együttműködő szervezet képviselője, akinél a pályázati anyagot igényelni és leadni lehet
illetve támogatás esetén rendszeres kapcsolattartás lehetséges.

Az intézmény településenként változó, kérjük töltse le az adott településhez adott Pályázati kíírás PDF fájlt.

2. Családjainkért Alapítvány
1056 Budapest, Március 15. tér 8.
Szimlerné Medveczky Andrea
Tel: 00-36-1/784-9997; Mobil: 0670/426-0070
info@csaladjainkert.hu

Dátum: Budapest, 2012. május 1.

Szimlerné Medveczky Andrea
Családjainkért Alapítvány programvezető