Hirdetmény, közhasznúság 2017

A Családjainkért Alapítvány 2286 eFt eredménnyel zárta a 2017-es évet.  Az Alapítvány kuratóriuma által elfogadott éves beszámolót és közhasznúsági jelentés a feltöltött dokumentumok között tekinthető meg.

Az összesen 9794 eFt bevétellel szemben 7508 eFt ráfordítás realizálódott.

A ráfordításokból  6751 eFt a közhaszú tevékenységek keretében támogatott családok illetve kedvezményezettek segítését szolgálta, 794 eFt segélyezére, 3526 eFt közműhátralékok rendezésére nyújtott pénzbeli támogatás és 2431 eFt értékben az Alaptvány Esélyt a képességeknek programja keretében nyújtott támogatás ösztöndíjak és dologi jellegű támogatások formájában. Utóbbiak tették ki az anyagjellegű ráfordítások javát.