A Családjainkért Alapítvány pályázata a NOE 25 éves jubileumi évében - MEGHOSSZABBÍTVA!

A Családjainkért Alapítvány egy hónappal meghosszabbította a jelentkezési határidőt az

Esélyt a képességeknek program NOE Jubileumi PÁLYÁZAT 2012-ra

A Családjainkért Alapítvány Esélyt a képességeknek programja keretében jubileumi ösztöndíjpályázatot ír ki a NOE alapításának 25. évfordulója alkalmából kiemelkedően tehetséges és szociális helyzetüket tekintve hátrányt szenvedő, általános és középiskolai iskolai diákok számára. A pályázatra 10-17 éves tanulók jelentkezhetnek.

A pályázható összegkeret 1.5 millió forint, mely az alábbiak szerint kerül kiosztásra:
5 pályázó 200 000Ft értékben
5 pályázó 100 000Ft értékben részesül támogatásban.

Az ösztöndíjat a Családjainkért Alapítvány Támogatási megállapodás keretében nyújtja a sikerrel pályázók részére általános illetve középiskolai tanulmányaik folytatásához, a szerződéses mellékletben meghatározott konkrét támogatási célokra.
Az ösztöndíjat, támogatást az Alapítvány közvetlenül a támogatott tevékenységek költségeinek kifizetésére a megkötendő megállapodás mellékletében meghatározandó módon folyósítja.

A pályázatra a következő anyagokat kérjük benyújtani:
1. Kézzel írt fogalmazás, mely a pályázó terveit, céljait foglalja össze.
2. Kérjük mellékelni utolsó év végi bizonyítvány másolatát és az aktuális naplómásolatot
3. Osztályfőnöki/tehetségterületet tanító szaktanári ajánlólevél, kiemelve benne a támogatás szociális és pedagógiai indokait (a család iskolához, gyermek tanulásához való támogató hozzáállása; készségek, képességek, eddigi eredmények, stb.) és az osztályfőnök által ajánlott támogatási területet (szakköri, különórai lehetőségek, tandíj, szükséges eszközök, felszerelések, stb.)
4. Versenyeredményeket igazoló oklevélmásolatok
5. NOE tagkártya másolata
6. Kitöltött Pályázati Adatlap

A pályázati adatlap (letölthető a honlapról: www.eselytakepessegeknek.hu)
A pályázatok postára adási határideje: 2012. november 16.
Csak postai úton beküldött pályázatokat tudunk elfogadni.
Levélcím: Családjainkért Alapítvány 1056 Budapest, Március 15. tér 8. –„NOE Jubileumi Esélyt a képességeknek pályázat” megjelöléssel
A pályázatokat bizottság bírálja el, a nyertesekkel 2013. január 15-ig kerül sor szerződéskötésre. A folyósítás 2013-ban indul meg szerződés szerint.

Balogh László
Családjainkért Alapítvány

További felvilágosítás:
Szimlerné Medveczky Andrea
EK-programvezető
06-70/426-0070
szimler.andrea@eselytakepessegeknek.hu