A Családjainkért Alapítvány általános segítségnyújtási lehetősége közműtartozások rendezésére NOE tagok részére

A Családjainkért Alapítvány segélyezési programja 2011 februárjától már csak kizárólag NOE tagsággal bíró családok számára tud időszakosan segítséget nyújtani a pénzügyi keret erejéig

Kétféle módon lehet segítséget kapni:

I. Egyszeri, kis összegű, 30 000-50 000 Ft hátralék kezeléséhez az eddig szokásos módon szeretnénk segítséget nyújtani.

A támogatás igénylésének menete:

1. Minden esetben küldeni kell a kérést tartalmazó levelet. A levélnek tartalmaznia kell:
- saját aláírással ellátott kérelmet, melyben részletezi kérését, annak kialakulását, okát, a megoldásra tett eddigi kísérleteiket, nagyobb összegű tartozás esetén a fennmaradó összeg kigazdálkodásának tervét
- a családban élők számát, életkorát, iskolai végzettségét, munkahelyét
- a család jövedelmi viszonyait, bevételek, kiadások részletezése személyenként, havonta és így az egy főre jutó összeget
- közüzemi hátralékok tartozásának szolgáltatónkénti teljes nagyságát, típusát, folyamodtak-e részletfizetési kedvezményért a szolgáltatónál, született-e erről döntés, ha igen, annak a fénymásolatát is küldjék el
- részesült e már adósságkezelésben, ha igen, mikor, milyen összegben, eredményes volt-e
- védendő fogyasztó-e; kapott-e ennek okán részletfizetési lehetőséget vagy más kedvezményt
- a kérelmező TELEFONSZÁMÁT, e-mail címét amennyiben van, hogy az esetleges hiánypótlást mielőbb megbeszélhessük, időt spórolva a levelezésen

2. A levélhez kötelezően csatolni kell
o A területileg illetékes Családsegítő vagy Gyermekjóléti Szolgálat által elkészített teljes körű, részletes környezettanulmányt a lakáskörülményekről (tulajdonviszony; négyzetméter; ott lakók részletes bemutatása életkor, családi viszony, iskolai végzettség, munkahely, jövedelmi viszonyok tekintetében; a kiadásokat és bevételeket részletezve (rezsiköltséget tételesen, telefon, gyógyszerek, pelenka, bérlet, dohánytermék, stb.); az egy főre jutó összeget; a felhalmozódott hátralék kialakulását; a rendezésre tett erőfeszítéseket; adósságkezelésben való részvételt; stb.)

Kérem, hogy – amennyiben ismeri a családot – adjon véleményt a támogatás várható hatékonyságáról, annak esélyéről, hogy mennyiben várható a hátralékképződés megszűnése illetve újratermelődése.

o Igazolást a helyi önkormányzattól, mely tartalmazza, hogy a családtagok milyen juttatásokban részesülnek jelenleg és részesültek az elmúlt két évben, részletezve, összegszerűen. Nem határozatokat kérünk!

o Kérjük, küldjék el a hátralékos számlák másolatát is. Nem az eredetit!

o Amennyiben albérletben él és a számlák a tulajdonos nevén vannak, a bérleti szerződés másolatát is kéjük.

o Minden esetben kérjük az egyesületi és csoportvezetők írásos ajánlását, amely kitér arra, milyen közösségi tevékenységet folytat a kérelmező az érintett csoportban, egyesületben.

o Minden kérelmezőtől kérjük a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által kibocsátott érvényes tagkártya másolatát is.

Levélcím: Családjainkért Alapítvány 1056 Budapest, Március 15 tér 8. (nem NOE!!!)

2. A támogatás megítélése, kifizetése:
Amint a kérelmező levele beérkezik az Alapítványhoz, munkatársunk feldolgozza, és havonta egyszer a Segélyezési Bizottság elé tárja. Az elbírálás időtartama 1-2 hónap.
Amint a döntés megszületik, levélben tájékoztatjuk a kérelmezőt az elbírálásról.

3. Pozitív döntés esetében a kérelmezőnek kitöltött közüzemi számlát kell felpostáznia címünkre, amelyet mi befizetünk, és a csekket visszaküldjük. A megítélt támogatást legfeljebb 2 hónapig lehet felhasználni. A fel nem használt támogatást később nem áll módunkban kifizetni.

Hiánypótlásra egyszer áll módunkban felhívni a kérelmezők figyelmét, hiszen a postai és telefonköltségek a mindenkori kifizethető segély összegét csökkentik. Ismételt kérelembeadásra két éven belül nincs mód.

II. Családkonszolidációs program, kizárólag csak E.ON áramhátralék esetében.

Ez egy 3-8 hónapos időtartamú, családsegítő szolgálattal, egyesületi/csoportvezetővel való szoros nyomon követésen alapuló, stratégiai tervvel bíró program olyan családok segítésére, ahol van valamilyen terv a hátralékképződés végleges felszámolására. Erre a programra az új kérelmezői adatlap beküldésével lehet jelentkezni és szükséges hozzá az egyesületek/csoportok valamint a helyi családsegítő szolgálat együttműködési megállapodása az alapítvánnyal. Ezzel kapcsolatos érdeklődés, anyagkérés az alábbi elérhetőségeken lehetséges.

Telefonon az alábbi számokon kérhetnek felvilágosítást:
06-1/784-9997 (ez fax is)
06-70/426-0070
E-mailcím: szimlerandrea@gmail.com

Budapest, 2012. február 24.

Szimlerné Medveczky Andrea
programvezető