A Családjainkért Alapítvány

A Családjainkért Alapítványt 1991-ben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete alapította a családok, mindenek előtt a sok gyerekes családok segítésének céljával, amelyet az idők folyamán sokrétű módon szolgált. A családok segítésének konkrét formái és terjedelme a mindenkori pályázati valamint az elért CSR-megállapodások és megszerezhető támogatások nyújtotta lehetőségek és az adománygyűjtésben megszerezhető források szerint alakultak.
A 2005-2018. közötti eredményekről dr. Balogh László összefoglalóan a NOE–Levelek következő, közgyűlési számában számolt be lsd: https://noe.hu/noe-magazin/noe-levelek-314-kozgyulesi-szam/. 42-43. oldalon.

A kormányzati politikában érvényesülő családbarát, a Családok Évével is fémjelzett irány és a meghirdetett sokrétű családsegítő intézkedések kedvező „hátszelet” adnak az Alapítvány tevékenységéhez, így az Alapítvány életében nagy reményekkel tekinthetünk a 2019-es év folytatása és az Alapító NOE által választott új kuratóriummal folytatódó új időszak elé.

Segélyezési program

A segélyezési program keretében az Alapítvány váratlan sorsfordulatok esetén átmenetileg megszorult családoknak nyújt segítő kezet.

A támogatás

  • írásbeli segélykérelmen és lehetőség szerinti referenciák bekérésén alapul
  • alapvetően egyszeri jellegű
  • célzott felhasználású (közműszámlák, gyógykezeléssel összefüggő kiadások, adott élethelyzetből adódó egyszeri problémák megoldásához való hozzájárulás)
  • a támogatás megítélése során a nagycsaládos egyesületi ajánlást kérünk be, illetve a NOE-tagságot előnyben részesítjük

Segélyekért írásbeli kérelemmel, lehetőleg a helyi nagycsaládos szervezet ajánlásával lehet.