„Üdülj és Okosodj!” tábor 2014.

Tanulmányi ösztöndíj a tehetséges gyermekekért – Alapprogram 2014.

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

A Családjainkért Alapítvány Esélyt a képességeknek programja keretében ösztöndíjpályázatot ír ki kiemelkedően teljesítő, tehetséges és szociális helyzetüket tekintve hátrányt szenvedő, általános iskolai diákok számára. A pályázatra 4-5. osztályt végző tanulók jelentkezhetnek.

A pályázati anyagok alapján a jelentkezők közül max. 20 főt meghívunk az idei „Üdülj és Okosodj” táborba, amelynek helyszíne Őriszentpéteren lesz előreláthatóan augusztus 4-11.között.
A tábort követően, a rendelkezésre álló támogatási források figyelembe vételével a résztvevők közül választjuk ki az Esélyt a képességeknek program leendő ösztöndíjasait, azt követően, hogy a család- és iskolalátogatáson felkeressük a pályázat és a táborban nyújtott teljesítmény alapján legígéretesebb jelölteket. Évente általában 3-4 jelölt felvételére nyílik lehetőségünk.

A tábor költségeit az Alapítvány állja, kivéve a Déli pályaudvarra valamint az onnan történő hazautazás költségeit. A tábor kötelező eleme a pályázati folyamatnak.

Az ösztöndíjat a Családjainkért Alapítvány 8 évre terjedő Támogatási keret-megállapodás keretében nyújtja az általános illetve középiskolai tanulmányaik folytatásához, a szerződéses mellékletben évenként meghatározott konkrét támogatási célokra.

Fontos tudnivalók:
A) Az ösztöndíj-megállapodás részeként az ösztöndíjasoknak a gyermek képességeihez igazodó egyéni vállalásokat kell tenniük képességeik jobb kibontakoztatása érdekében.
B) A programban való eredményes működéshez a család támogatására és a gyermek terhelhetőségére egyaránt szükség lesz!
C) Az ösztöndíjprogramhoz hosszú hétvégék és tábori programok is tartoznak, amelyeken kötelező a részvétel. Az ezekre való oda- és hazautazás a család feladata és költsége.
D) A támogatás tartalma alatt az alapítvány munkatársai kapcsolatot tartanak, és rendszeresen tájékozódnak az ösztöndíjas tanulmányi előmeneteléről, és a támogatott tanulmányi területen elért eredményeiről, az egyéni vállalások teljesítéséről.

Kérjük, hogy a program fenti elvárásait vegyék figyelembe a pályázat benyújtásakor!

Az ösztöndíjat, támogatást az Alapítvány közvetlenül a támogatott tevékenységek költségeinek kifizetésére folyósítja.

A pályázatra a következő anyagokat kérjük benyújtani:

1. Kézzel írt fogalmazást „Az én családom” címmel (Családtagok, lakókörnyezet bemutatása, kedvenc közös időtöltés, barátok, stb. (terjedelme legalább egy A/4-es kézírással írt oldal)
2. A 2013.évi bizonyítvány (szöveges értékelés) másolatát és a 2013/2014-es tanév első-második félévi naplómásolatát.
3. Osztályfőnöki ajánlólevelet, kiemelve benne a támogatás szociális és pedagógiai indokait(a család iskolához, gyermek tanulásához való hozzáállása; készségek, képességek, eddigi eredmények, stb.) a támogatni kért területet (szakköri, különórai lehetőségek, tandíj, szükséges eszközök, felszerelések, stb.) .
4. A tanintézet szociális/ifjúságvédelmi felelősének ajánlását a támogatás szociális indokoltságáról.
5. A kiemelten támogatni kért tantárgy, tanulmányi terület szaktanári ajánlását.
6. Esetleges versenyeredményeket igazoló oklevélmásolatokat.
7. NOE szervezet ajánlását, különös tekintettel a család által vállalt közösségi munka bemutatásával.
8. Szülő/törvényes képviselő bemutatkozó levelét, amelyben részletezi, miért és milyen szociális indokok miatt kívánnak a programban rész venni, jelezve, hogy elfogadják a program előző oldalon leírt követelményeit.
9. Aktuális fényképet a pályázóról.

A pályázati adatlap (letölthető a honlapról: www.csaladjainkert.hu)

A pályázatok postára adási határideje: 2014. május 12.
Csak postai úton beküldött pályázatokat tudunk elfogadni.
Levélcím: Családjainkért Alapítvány
„Esélyt a képességeknek”
1056 Budapest, Március 15. tér 8.

További felvilágosítás:
Szimlerné Medveczky Andrea
szakmai vezető, tehetséggondozási szaktanácsadó
06-70/426-0070
info@csaladjainkert.hu
szimlerandrea@gmail.com